Wat is VvE beheer

Wat is VvE beheer?

Wanneer iemand een appartement koopt is diegene automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren. Dit houdt in dat je mede-eigenaar bent van het hele gebouw, daarmee kan je gebruik maken van de gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld de gang, de lift en de trappen. Een Vereniging van Eigenaren kan zelf het onderhoud, administratie etc. verzorgen, maar kan dit ook uitbesteden aan een (professionele) Vereniging van Eigenaren beheerder. De beheerder haalt verschillende taken uit handen van de Verenigingen van Eigenaren, afhankelijk van de wensen en behoeften van de eigenaren. Dit kan zodoende het hele beheer zijn, maar ook een deel van het beheer.

Steeds vaker kiezen Verenigingen van Eigenaren ervoor om het beheer uit te besteden aan een (professionele) VvE beheerder. Dit heeft ook te maken met een constant veranderende branche. Bij het kiezen van een VvE beheerder is het van belang dat er gekeken wordt naar de certificeringen die de VvE beheerder heeft ontvangen. Het belangrijkste certificaat is het SKW certificaat. SKW staat voor Samen Kwaliteit Waarborgen. Er wordt met dit certificaat houvast gegeven aan de kwaliteit die een Vereniging van Eigenaren mag verwachten van een VvE beheerder. Het is daarnaast belangrijk dat de beheerder ingeschreven staat bij het AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit geeft aan dat de beheerder veel verstand heeft van financiële zaken en hier ook adviezen voor kan geven. De diensten die het meest worden verzorgt door een Vereniging van Eigenaren beheerder zijn onder te verdelen in drie categorieën: administratief VvE beheer, technisch VvE beheer en bestuurlijk VvE beheer.

Administratief VvE beheer

Tot het administratief VvE beheer behoren onder andere de Algemene Ledenvergadering, ledenadministratie, communicatie en overige werkzaamheden. Belangrijke taken hierbinnen zijn het opstellen en versturen van de vergaderstukken, waaronder de uitnodiging, agenda, (jaar)stukken en de volmachten, het verstrekken van informatie aan notarissen in verband met de overdracht van een appartementsrecht en het informeren van de leden en het adviseren bij het opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement.

Technisch VvE beheer

Belangrijke taken binnen het technisch VvE beheer zijn dat de beheerder fungeert als aanspreekpunt bij onderhoudsklachten en onderhoudsopdrachten verstrekt. Hieronder vallen het informeren van betrokken partijen, het behandelen van onderhoudszaken die vallen onder de garantiebepalingen en het toezien op het naleven van deze garantiebepalingen, het opvragen van offertes voor klein onderhoud en de afstemming met partijen en het adviseren en afsluiten van (onderhouds)contracten voor technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het opstellen van het MJOP voor de Vereniging van Eigenaren is een kernactiviteit. Er wordt onderzocht welke stukken al bij de vereniging aanwezig zijn zoals bouwkundige tekeningen. Er wordt op locatie een inspectie uitgevoerd, hierbij wordt een conditiemeting van het complex uitgevoerd. Deze technische en financiële gegevens worden verwerkt in het MJOP.

Bestuurlijk VvE beheer

In de wat oudere modelreglementen wordt de functie van bestuur administrateur genoemd. De werkzaamheden komen op dezelfde taken neer. Voor een Vereniging van Eigenaren kunnen deze werkzaamheden uit handen worden genomen. De leden moeten worden geënthousiasmeerd om actief te blijven bij de Vereniging van Eigenaren. Dit kan ook door zitting te nemen in een commissie. Voor veel eigenaren is de taak van bestuurslid teveel omvattend, daarom wordt deze taak vaak verzorgt door een VvE beheerder.

VvE beheerder VT2000

VT2000 is een professionele VvE beheerder met een ervaring van ruim 20 jaar. Deze VvE beheerder is sinds 2013 SKW gecertificeerd. VT2000 is een beheerder van Verenigingen van Eigenaren en kan zowel het hele beheer uit handen nemen, maar ook een deel van het beheer, afhankelijk van de wensen en behoeften van de klant. Als u vragen heeft, helpen de VvE beheer deskundigen van VT2000 u natuurlijk graag verder, bel naar: tel: 0174-286262 of mail naar: info@vt2000.nl.

Wat is VvE Beheer VT2000

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.