Aansprakelijkheid bestuur vereniging van eigenaren

 

Aansprakelijkheid bestuur vereniging van eigenaren

Bent u persoonlijk aansprakelijk als bestuurder of toezichthouder? Dit onderwerp staat de laatste jaren vaak ter discussie. Door de steeds veranderende wet-en regelgeving loopt u een steeds hoger risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld als bestuurder of toezichthouder.

Aansprakelijkheid overeenkomst van bestuur met de Vereniging van Eigenaren

Iedereen die tot het bestuur toetreedt, gaat in feite een overeenkomst aan. Vaak gebeurt dit niet schriftelijk met het gevolg dat er niet precies duidelijk is wat er nou van de bestuurder word verwacht. Daarom gaat de voorkeur uit naar een schriftelijke overeenkomst. Als deze is opgesteld dan is er sprak van een overeenkomst. Schade of schulden aan uw VvE zijn in principe de aansprakelijkheid van de VvE zelf. Maar toch is er een kans dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. In dit geval maakt het niet uit of de bestuurder betaald of vrijwillig in het bestuur zit. Blijkt de betreffende bestuurder verantwoordelijk te zijn voor schade als gevolg van zijn nalatigheid dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De bestuurder kan op de volgende manieren persoonlijk aansprakelijk worden gesteld:

Aansprakelijk door derde:
Als de bestuurder nalatig is dan kan deze persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door een derde. Derde zijn bijvoorbeeld: schuldeisers, leveranciers, curator etc.

Externe aansprakelijkheid:
In dit geval kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door een rechtspersoon. Dit komt vaak voor als er van bestuur gewisseld wordt. Het nieuwe bestuur kan dan het oude bestuur aansprakelijk stellen van nalatigheid. Ook kan externe aansprakelijkheid voorkomen als een begane onrechtmatige daad teven een persoonlijke onrechtmatige daad oplevert. Hiermee wordt bedoeld dat de bestuurder een overeenkomst aangaat waarvan hij redelijkerwijs moest weten dat de VvE deze overeenkomst niet kon nakomen.

Interne aansprakelijkheid:
Interne aansprakelijkheid volgens (2:9 BW). Om hiervoor aansprakelijk te worden gesteld is het niet relevant of er voor de diensten betaald word.

Budgetoverschrijding:
In het reglement is vastgelegd dat in spoedeisende gevallen opdracht kan worden gegeven tot het uitvoeren van reparaties. In de splitsingsakte is te zien tot welk bedrag dit mogelijk is. Naast uitgaven is er voor opnamen uit het reservefonds een machtiging nodig van de Vereniging van Eigenaren. In veel gevallen wordt de vastlegging van de jaarrekening en het opstellen van de begroting gebruikt tot aanvaarding van het budget- en de bevoegdheid van het bestuur. Ook als de vergadering de jaarrekening niet goedkeurt dient de bestuurder in dringende situaties te handelen als een redelijk en bekwaam bestuurder.

Medeaansprakelijkheid:
In Artikel (2.9 BW) staat dat indien er 2 of meer bestuurders zijn. Kunnen deze bestuurders apart persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. Dit kan alleen als het aan de betreffende bestuurder te wijten is dat zij nalatig is geweest.

Decharge bestuur Vereniging van Eigenaren:
Het bestuur is verplicht om tijdens de vergadering een balans en exploitatierekening ter goedkeuring voor te leggen. Het wordt aangeraden om Decharge als apart punt op de agenda van de algemene ledenvergadering te zetten

Zoekt u een professionele VvE beheerder die u kunt helpen met de aansprakelijkheid van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren of de dagelijkse taken van uw VvE dan bent u bij VT2000 in vertrouwde handen. Met meer dan 18 jaar ervaring in VvE beheer en een SKW certificaat is VT2000 een betrouwbare VvE beheerder. VT2000 verzorgt het bestuur van verenigingen van eigenaren. VT2000 heeft een uitgebreide beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

VT2000

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.