VvE administrateur

Vve administrateur – Tegenwoordig staat nergens in de wet het woord Vve administrateur. Echter bestaat de kans dat in de splitsingsreglement van een Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) van voor 1992 nog wel een orgaan beschreven staat met deze naam. Er heerst veel onduidelijkheid over het begrip. Zo wordt er vaak gedacht dat Vve administrateur degene is die de ‘administratie’ in een VvE verzorgd, denk hierbij aan een penningmeester. Dit is echter een verkeerde opvatting.

Vve administrateur is veranderd naar bestuurder

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is in het jaar 1992 volledig veranderd. Veel artikelen zijn moderner geworden, denk hierbij aan de nummering van artikelen en het woord- en taalgebruik. Woorden die steeds minder in het dagelijks leven gebruikt werden zijn aangepast in het Burgerlijk Wetboek (BW). Vve administrateur was ook een van de woorden die steeds minder werd gebruikt. Voor het woord is een moderner woord in de plaats gekomen namelijk Bestuurder. In 1992 is een nieuw modelreglementen ontworpen. Hierin is ook het woord bestuurder opgenomen in plaats van Vve Administrateur.

Wat is de taak van de Administrateur?

Als het woord Administrateur nog steeds in uw splitsingsakte staat, hoeft dit niet gewijzigd te worden. Ook is het mogelijk om in andere stukken van de VvE het woord te gebruiken in plaats van bestuurder om onduidelijkheid tegen te gaan.

Voor de administrateur van uw VvE veranderden de taken niet. Voor meer informatie over de taken van een bestuurder zullen wij u informeren.

Hoeveel administrateurs/ bestuurders mag de VvE hebben?

In het beginsel van een VvE mag de VvE maar 1 bestuurder hebben. Toch komt het vaak voor dat in de statuten (splitsingsakte) anders bepaald is (Artikel 5:131 lid 1BW). In dit geval kunnen er meerdere bestuurders/administrateurs zijn .Ook staat in de meeste aktes beschreven dat er meerdere bestuurders aangesteld kunnen worden mits deze in een oneven aantal hebben.

Samengevat:

Indien er in uw oudere splitsingsaktes gesproken wordt van de term VvE administrateur kunt u dit woord voor uzelf veranderen in ‘bestuurder’. De taken van een bestuurder veranderen niet. De regels in de wet die voor een bestuurder gelden zijn ook van toepassing op de bestuurder van uw VvE.

VT2000 uw Professionele VvE beheerder

VT2000 is uw professionele partner in VvE beheer. Met 18 jaar ervaring en een SKW certificaat zijn wij een betrouwbare en ervaren VvE beheerder. Het team van VT2000 heeft alle kennis en ervaring om uw VvE optimaal te kunnen beheren. Bij VT2000 denken wij graag met uw VvE mee. VT2000 kan al uw VvE taken overnemen. VT2000 voert de taken van Vve administrateur en bestuurder regelmatig uit.

Meer informatie?
Wilt u meer uitleg over uw VvE bestuurder of wilt u meer informatie over de voordelen bij VT2000? Bel op 0174-286262  met een van onze experts of mail ons op info@VT2000.nl voor gratis advies over uw Vve administrateurs!

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.