Wat wordt verstaan onder decharge?

De algemene ledenvergadering kan aan het bestuur decharge verlenen. Het bestuur moet de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten uitvoeren. Dit is een verantwoordelijke taak. Aan het einde van een jaar legt een bestuur verantwoording af in de algemene ledenvergadering. De jaarrekening wordt met de leden doorgenomen. De kascommissie zal haar bevindingen aan de leden kenbaar maken. Bij het verlenen van decharge aan het bestuur ontslaan de leden het bestuur van de verantwoording over het gevoerde beleid.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.