Nieuwerkerk aan den IJssel

Dit betreft drie bijna identieke complexen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het zijn ruime appartementen en het parkeren kan in de parkeergarage, waar ook de bergingen zijn gelegen. De projectontwikkelaar benaderde VT2000 nu al 20 jaar geleden voor het helpen opstarten van deze VvE´s.

Per VvE is in de opstartvergadering een bestuur benoemd. De leden hadden direct een klik en in een goede sfeer zijn een aantal zaken samen besloten. Zo is er een huishoudelijk reglement vastgesteld en is gekozen voor de kleuren en uitvoering van de zonwering. De besturen hebben regelmatig gezamenlijk overleg. Door deze samenwerking kan onder andere het onderhoud  goedkoper worden ingekocht. De besturen organiseren samen de ledenvergaderingen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met de beheerder.

Na de oplevering kregen de complexen te maken met lekkages in de parkeerkelders. Dit is nauwe samenwerking met VT2000 en de aannemer opgelost. Al 20 jaar wordt voor deze VvE´s het beheer naar volle tevredenheid van de (bestuurs)leden uitgevoerd.

Project Description

Project Details

  • Date april 21, 2016
  • Tags
Back to Top