Modelreglement 2017 is vastgesteld!

Modelreglement 2017 is vastgesteld!

De officiële naam is Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017.

Modelreglement 2017 voor bestaande splitsingen.
Voor bestaande VvE’s heeft het nieuwe modelreglement geen gevolgen. Iedere bestaande VvE behoudt zijn eigen modelreglement. In de splitsingsakte van uw VvE kunt u zien welk modelreglement van toepassing is. Het nieuwe modelreglement kan door notarissen worden gebruikt bij nieuwe splitsingen.

Modelreglement 2017, wat is er veranderd?
In het modelreglement is aandacht voor de laadinfrastructuur en Wmo-voorzieningen. Het modelreglement is aangepast naar de “Wet verbetering functioneren VvE’s”. Deze wet treedt in 2018 in werking. Heel belangrijk is dat VvE’s onder meer verplicht worden tot het sparen van geld. Iedere VvE moet vanaf de inwerkingtreding van deze wet een minimum bedrag reserveren voor groot onderhoud. Verder is van belang dat er voorschriften gegeven worden voor het aangaan van geldleningen door VvE’s.

Volgens het modelreglement 2017 mag de VvE kiezen of zij reserveert op basis van het meerjarenonderhoudsplan of op basis van de herbouwwaarde van het complex. In het laatste geval moet de VvE elk jaar 0,5% van de herbouwaarde toevoegen aan de reserve. Verder wordt het gebruik van e-mail op meer plaatsen in het modelreglement 2017 benoemd.

Meer informatie over uw VvE?

Wilt u meer uitleg voor uw Vereniging van Eigenaren of wilt u meer informatie over de voordelen van VT2000? Bel op 0174-286262 of mail ons op info@VT2000.nl en ga vrijblijvend het gesprek met ons aan.